Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2017

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 9/2017

554
0
SHARE

Trong tháng 9/2017, Việt Nam có 3/33 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 9/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/21 trường hợp vi phạm trong tháng 9/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
4/09/2017 Cooked garlic prawns China Standard plate count 260000, 80000, 360000, 200000, 340000 cfu/g CRU 05/2014
1/09/2017 Cooked mussel meat China E. coli <10, <10, 100, 120, 40 cfu/g MOL 04/2017
5/09/2017 Smoked salmon slices Norway Listeria monocytogenes ND, ND, D, ND, ND /25g FSH 10/2016
8/09/2017 Cooked prawn cutlets China Standard plate count 8000, 280000, 72000, 78000, 21000000 cfu/g CRU 05/2014
11/09/2017 Cheese France Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 03/2017
11/09/2017 Cooked garlic marinated prawns China Standard plate count 120000, 190000, 110000, 100000, 120000 cfu/g CRU 05/2014
11/09/2017 Cooked garlic marinated prawns China Standard plate count 120000, 140000, 30000, 60000, 40000 cfu/g CRU 05/2014
18/09/2017 Cooked prawn cutlets Vietnam V. cholerae Detected /125g CRU 05/2014
18/09/2017 Cooked garlic prawns China Standard plate count 63000, 310000, 450000, 230000, 59000 cfu/g CRU 05/2014
18/09/2017 Black pepper Vietnam Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
22/09/2017 White roasted sesame seeds India Salmonella Detected /125g SES 05/2014
26/09/2017 Frozen cooked prawns China Standard plate count 600000, 390000, 6600, ~7000000, 330000 cfu/g CRU 05/2014
26/09/2017 Frozen cooked prawns China Standard plate count ~200000, ~7900000, 2000000, 18000, 5800 cfu/g CRU 05/2014
26/09/2017 Frozen cooked prawns China Standard plate count 340000, ~150000, 2900000, 310000, ~40000 cfu/g CRU 05/2014
25/09/2017 Deggi mirch chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
25/09/2017 Frozen cooked minced lobster meat United States Standard plate count 23000, ~130000, ~120000, ~130000, ~80000 cfu/g CRU 05/2014
25/09/2017 Frozen mussel meat Chile E. coli <0.3, 0.92, <0.3, >110, <0.3 MPN/g MOL 04/2017
25/09/2017 Black pepper grinders China Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
25/09/2017 Blue swimmer crab Indonesia Standard plate count 200000, ~11000, 600000, 4800000, 39000 cfu/g CRU 05/2014
25/09/2017 Blue swimmer crab Indonesia Standard plate count ~12000, 700000, ~180, 1100, 1800000 cfu/g CRU 05/2014
27/09/2017 Red chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014

 

  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 9/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
8/09/2017 Marinated anchovy fillets Italy Histamine 1200 mg/kg HIS 12/2016
11/09/2017 Peanut butter Philippines Aflatoxin 0.022 mg/kg NUT 10/2016
14/09/2017 Peanuts India Aflatoxin 0.030 mg/kg NUT 10/2016

 

  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/9 trường hợp vi phạm trong tháng 9/2017

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
1/09/2017 Peeled onions China Thiamethoxam 0.031 mg/kg FSC 1.4.2
4/09/2017 Formulated sports supplement – berry flavour United States Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacinamide
Creatine
Not permitted in this food   FSC 1.3.1
4/09/2017 Formulated sports supplement – cherry flavour United States Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacinamide
Creatine
Not permitted in this food   FSC 1.3.1
4/09/2017 Formulated sports supplement – orange flavour United States Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacinamide
Creatine
Not permitted in this food   FSC 1.3.1
4/09/2017 Formulated sports supplement – punch flavour United States Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacinamide
Creatine
Not permitted in this food   FSC 1.3.1
7/09/2017 Formulated sport supplement – grape flavour United States Vitamin C
Vitamin B6
Vitamin B12
Thiamin
Riboflavin
Creatine
Not permitted in this food   FSC 1.3.1
20/09/2017 Frozen cut green beans Egypt Carbendazim 0.063 mg/kg FSC 1.4.2
11/09/2017 Strawberry juice concentrate Germany Carbendazim 0.23 mg/kg FSC 1.3.2
27/09/2017 Frozen tiny red chilli Vietnam Difenoconazole
Permethrin
0.16
0.11
mg/kg FSC 1.4.2

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY