Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2016

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2016

627
0
SHARE

Trong tháng 8/2016, Việt Nam 0/15 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 8/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 8/2016.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
11/08/2016 Semi hard cheese Italy Listeria monocytogenes Detected 125g CHE 07/2016
18/08/2016 Pecora blu cheese Italy Listeria monocytogenes Detected 125g CHE 07/2016
19/07/2016 Frozen cooked crawfish tail meat China Standard plate count 570000, 430000, 350000, 310000, 360000 cfu/g CRU 05/2014
11/08/2016 Fior d’aracio blue cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2016
11/08/2016 Gorgonzola Italy Listeria monocytogenes Detected 125g CHE 07/2016
28/06/2016 Desiccated Coconut India Salmonella Detected 250g DC 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 8/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
17/08/2016 Dried seaweed China Iodine 3400 mg/kg BSW 05/2014
29/07/2016 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 210 mg/kg SCM 05/2014
29/07/2016 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 260 mg/kg SCM 05/2014
22/08/2016 Dried short bodied Mackerel Philippines Histamine 890 mg/kg SCM 05/2014
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 8/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
4/08/2016 Moong Dal China Chlorpyrifos 0.027 mg/kg FSC 1.4.2
12/08/2016 Frozen sliced Chinese spinach China Chlorpyrifos 0.02 mg/kg FSC 1.4.2
16/08/2016 Dried yellow strip trevally with sesame Thailand Histamine 230 mg/kg FSC 1.4.1
26/08/2016 Salted plum China Lead 0.13  mg/kg FSC 1.4.1
15/08/2016 Fresh garlic shoots China Thiamethoxam 0.069 mg/kg FSC 1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY