Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2018

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2018

183
0
SHARE

Trong tháng 8/2018, Việt Nam có 2/18 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 8/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 8/2018.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
1/08/2018 Black pepper China Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
2/08/2018 Cooked prawns Bangladesh Standard Plate Count 130000, 130000, 130000, 140000, 140000 cfu/g CRU 05/2014
14/08/2018 Extra hot chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
21/08/2018 Kashmiri chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
27/08/2018 Kashmiri chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam có ½ trường hợp vi phạm trong tháng 8/2018

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
15/08/2018 Fresh wild caught spanish mackerel Indonesia Histamine 300 mg/kg HIS 12/2016
28/08/2018 Pickled anchovy paste Vietnam Histamine 240 mg/kg HIS 12/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/11 trường hợp vi phạm trong tháng 8/2018

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
9/08/2018 Diced red pepper China Profenofos 0.72 mg/kg FSC 1.4.2
13/08/2018 Crab meat Vietnam Nitrofurazone (SEM) 0.002 mg/kg FSC 1.4.2
7/08/2018 Shredded young coconut Philippines Salmonella Detected /250g Imported Food Control Act 3(2)
27/08/2018 Infant biscuits Sri Lanka Vitamin A

Vitamin D

Vitamin D3

Vitamin B12

Not permitted in this food   FSC 1.3.2
28/08/2018 Soya sauce Japan Riboflavin Not permitted in this food   FSC 1.3.2
28/08/2018 Jalapeno chutney South Africa Irradiated onion Not a permitted treatment for this food   FSC 1.5.3
28/08/2018 Red pitted dates China Carbendazim

Cyhalothrin

Cypermethrin

Difenoconazole

Myclobutanil

Propiconazole

Tebuconazole

0.49

0.02

0.26

0.34

0.21

0.06

0.71

mg/kg FSC 1.4.2
31/08/2018 Frozen raspberries Chile Chlorpyrifos 0.016 mg/kg FSC 1.4.2
30/08/2018 Ginseng fibre Canada DDT

Fludioxonil

1.0

0.41

mg/kg FSC 1.4.2
29/08/2018 Green chillies India Hexaconazole 0.058 mg/kg FSC 1.4.2
15/08/2018 Smoked catfish pieces Thailand Enrofloxacin 0.014 mg/kg FSC 1.4.2

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY