Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7 năm 2021

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7 năm 2021

60
0
SHARE

Theo báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 07/2021, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc đã kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình đối với sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 03 trường hợp vi phạm trong tháng 7 năm 2021.

Bảng 1: Kết quả kiểm tra các thực phẩm có rủi ro

Ngày vi phạm Sản phẩm Quốc gia Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
07/05/2021 Whole black peppercorns India Mould N/A N/A Imported Food Control Act Section 3(2)
03/06/2021 Jarlsberg cheese Ireland Mould N/A N/A Imported Food Control Act Section 3(2)
03/06/2021 Jarlsberg cheese Ireland Mould N/A N/A Imported Food Control Act Section 3(2)
01/07/2021 Red chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 06/2019
02/07/2021 Peanut brittle India Aflatoxin 0.157 mg/kg NUT 11/2018
02/07/2021 Pistachio halva Iran Islamic Republic of Salmonella Detected /125g SES 05/2014
Tahini
Strawberry sesame cream
Banana sesame cream
09/07/2021 Peanut candy India Aflatoxin 17 mg/kg NUT 11/2018
16/07/2021 Peanut butter Ghana Aflatoxin 0.035 mg/kg NUT 11/2018
19/07/2021 Betel nut India Prohibited plant –Betel nut N/A N/A Prohibited plants and fungi
23/07/2021 Organic blanched roasted peanuts Paraguay Aflatoxin 0.15 mg/kg NUT 11/2018
26/07/2021 Peanuts Indonesia Aflatoxin 0.07 mg/kg NUT 11/2018
27/07/2021 Mackerel Japan Listeria Monocytogenes Detected /125g FSH 07/2018
28/07/2021 Dried Kelp Korea Republic of Iodine 4580 mg/kg BSW 12/2016
29/07/2021 Cheese Ireland Mould Detected /125g Imported Food Control Act Section 3(2)
30/07/2021 Headless dried herring Philippines Histamine 260 mg/kg HIS 12/2016

 

Bảng 2: Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên các thực phẩm thuộc diện giám sát

Ngày vi phạm Sản phẩm Quốc gia Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
11/05/2021 Jacobs original cream crackers Malaysia Vitamin B12, mineral ‘Iodine’, and Vitamin A not permitted in this food. N/A N/A FSC 1.3.2
02/06/2021 Calorie balance bar – chocolate taste Korea Republic of Vitamin A and Vitamin C not permitted in this food N/A N/A FSC 1.3.2
Calorie balance bar – cheese taste
02/07/2021 Cutlets swamp eel Vietnam Ciprofloxacin not permitted in this food 0.0038 mg/kg FSC 1.4.2
Enrofloxacin not permitted in this food 0.0038 mg/kg
02/07/2021 Frozen spinach China Cyhalothrin not permitted in this food 0.011 mg/kg FSC 1.4.2
06/07/2021 Fondant cake icing United States Additive Potassium aluminium silicate (E555) not permitted in this food N/A N/A FSC 1.3.1
07/07/2021 Spinach India Detected in excess of permitted level 4, 23, 9, <10, 150 MPN/g FSC 1.6.1
08/07/2021 Red wine and garlic sprinkle South Africa Additive Erythrosine (E127) not permitted in this food N/A N/A FSC 1.3.1
12/07/2021 White fermented bean curd with sesame oil Taiwan Detected in excess of levels permitted 400, 1700, 2500, 5900, 6700 cfu/g FSC 1.6.1
12/07/2021 Fresh lychee Vietnam Cypermethrin detected in excess of MRL 0.132 mg/kg FSC 1.4.2
15/07/2021 Energy drink United States Caffeine in excess of levels permitted 529 mg/L FSC 2.6.4
15/07/2021 Energy drink
22/07/2021 Edamame soybeans in pod Indonesia Permethrin detected in excess of MRL 0.08 mg/kg FSC 1.4.2
22/07/2021 Soft shell crabs Myanmar Nitrofurazone not permitted in this food 0.003 mg/kg FSC 1.4.2
22/07/2021 Sports supplements – various flavours United States Prohibited plant – Hemerocallis fulva N/A N/A FSC 1.4.4
23/07/2021 Frozen sour soup creeper Vietnam Detected in excess of level permitted 0.2 mg/kg FSC 1.4.1
23/07/2021 Fresh mangosteens Thailand Chlorpyrifos not permitted in this food 0.36 mg/kg FSC 1.4.2

 

(Nguồn: Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc; ảnh: internet)

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY