Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2016

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2016

634
0
SHARE

Trong tháng 6/2016, Việt Nam 1/12 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 6/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 6/2016. 

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/06/2016 Plain halva Turkey Salmonella Detected 125g SES 05/2014
14/06/2016 Hot chilli Nigeria Salmonella Detected 125g SPI 05/2014
17/06/2016 Chilli powder India Salmonella Detected 125g SPI 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 6/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/06/2016 Peanut  candy Myanmar Aflatoxin 0.025 mg/kg NUT 05/2014
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/8 trường hợp vi phạm trong tháng 6/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
2/06/2016 Salted plum Hong Kong Lead 0.3 mg/kg FSC 1.4.1
14/06/2016 Salted plum Hong Kong Lead 0.25 mg/kg FSC 1.4.1
1/06/2016 Prawn crackers spicy flavour Philippines Vitamin A Vitamin A not permitted in this food FSC 1.3.2
1/06/2016 Ube filled crackers Philippines Vitamin A Vitamin A not permitted in this food FSC 1.3.2
9/06/2016 Preserved plum China Lead 0.31 mg/kg FSC 1.4.1
7/06/2016 Frozen peeled ginger Vietnam Tebufenpyrad 0.068 mg/kg FSC 1.4.2
21/06/2016 Organic honey India Composition Adulteration with C4 sugars (cane sugar/corn syrup) FSC 2.8.2
28/04/2016 Frozen dried yellow stripe trevally Thailand Histamine 220 mg/kg FSC 1.4.1

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY