Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2014

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 6/2014

641
0
SHARE

Trong tháng 6/2014, Việt Nam chỉ có duy nhất 1/36 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 6/2014, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/7 trường hợp nào vi phạm trong tháng 6/2014.

Date of fail Product description Country of origin Organism Result/s Units Standard
5/06/2014 Gorgonzola DOP cheese Italy Listeria monocytogenes Detected. /125g CHE 05/2014
5/06/2014 Cooked vannamei prawns Vietnam Vibrio cholerae Detected. /125g CRU 05/2014
5/06/2014 White cow’s milk cheese Macedonia E. coli 80, 10, 40, <10, 10 cfu/g CHE 05/2014
11/06/2014 Piccolo Fiore di Bufala cheese Italy E. coli 50, 20, 90, 80, 180 cfu/g CHE 05/2014
17/06/2014 Marinated Atlantic salmon and smoked Atlantic salmon Sweden Listeria monocytogenes D, D, D ND, ND
D, D, ND, ND, ND
/25g
/25g
FSH 05/2014
23/06/2014 Formaggio Asiago cheese Italy E. coli 280, 1500, 80, 73, <10 cfu/g CHE 05/2014
26/06/2014 Brie mon sire cheese France E. coli 230, <10, ~50, <10, <10 cfu/g CHE 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 6/2014

Date of fail Product description Country of origin Analyte Result/s Units Standard
10/06/2014 Dried kelp China Iodine 2240 mg/kg BSW 05/2014
10/06/2014 Dried kelp China Iodine 3040 mg/kg BSW 05/2014
10/06/2014 Hot peanuts India Aflatoxin 0.043 mg/kg NUT 05/2014
11/06/2014 Dried mackerel Philippines Histamine 230 mg/kg SCM 05/2014
10/06/2014 Dried seaweed China Iodine 3710 mg/kg BSW 05/2014
17/06/2014 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 430 mg/kg SCM 05/2014
30/06/2014 Atlantic kelp powder and horsetail kelp Canada Iodine 1100
9500
mg/kg
mg/kg
BSW 05/2014
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 6/2014

Date of fail Product description Country of origin Organism or Analyte Result/s Units Standard
2/06/2014 Dried goji berry China Difenoconazole 0.29 mg/kg FSC 1.4.2
6/06/2014 Smoked fish Thailand Ciprofloxacin
Enrofloxacin
0.0039
0.016
mg/kg
mg/kg
FSC 1.4.2
6/06/2014 Smoked fish Thailand Enrofloxacin 0.0058 mg/kg FSC 1.4.2
11/06/2014 Cream soda United States Composition (identified through labelling) Additive ‘Caffeine’ not permitted in this food.   FSC 1.3.1
16/06/2014 Gingelly (sesame) oil India Chlorpyrifos 0.06
0.05
mg/kg
mg/kg
FSC 1.4.2
20/06/2014 Rose bean curd Hong Kong Bacillus cereus 17000, 85000, 7000, 8500, 5000 cfu/g User Guide to FSC 1.6.1
11/06/2014 Palm sugar Thailand Composition (identified through labelling) Additives ‘Tartrazine (102)’ and ‘Potassium sorbate (202)’ not permitted in this food.   FSC 1.3.1
12/06/2014 Dried berries China Difenoconazole 0.06 mg/kg FSC 1.4.2
23/06/2014 Cream soda United States Composition (identified through labelling) Additive ‘Caffeine’ not permitted in this food.   FSC 1.3.1
25/06/2014 Dried herring Philippines Histamine 301 mg/kg FSC 1.4.1
27/06/2014 Mixed berries China Procymidone 0.06 mg/kg FSC 1.4.2
20/06/2014 Cereal varieties South Africa Composition (identified through labelling) Vitamins ‘Cobalamine (B12)’, ‘Biotin (B7)’, ‘Panthothenic acid (B5)’, ‘D3’; ‘Tricalcium phosphate’, ‘Potassium iodide’, ‘Sodium selenite anhydrous’ and amino acids ‘Lysine’ and ‘Methionine’ not permitted in this food.   FSC 1.3.2
8/10/2013 Marinated anchovy fillets Italy Histamine 751
553
mg/kg
mg/kg
FSC 1.4.1

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY