Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 4/2016

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 4/2016

739
0
SHARE

Trong tháng 4/2016, Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 4/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 4/2016.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
11/04/2016 Kashmiri chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
14/04/2016 Frozen whole round white clams Indonesia E.coli <2, <2, 11, 79, 13 MPN/g MOL 05/2014
26/04/2016 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
29/04/2016 Havarty light Spain Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 05/2016
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 4/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
12/04/2016 Tapioca chips India Hydrocyanic acid 11 mg/kg CAS 05/2014
13/04/2016 Peanuts India Aflatoxin 0.18 mg/kg NUT 05/2014
22/04/2016 Coated peanuts Indonesia Aflatoxin 0.040 mg/kg NUT 05/2014
21/04/2016 Dried kelp China Iodine 4200 mg/kg BSW 05/2014
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 4/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
7/03/2016 Dried red dates China Carbendazim 2 mg/kg FSC 1.4.2
1/04/2016 Dried red dates China Tebuconazole 0.4 mg/kg FSC 1.4.2
1/04/2016 Pitted dates Pakistan Cyhalothrin 0.011 mg/kg FSC 1.4.2
6/04/2016 Gravy granules & Curry sauce mix granules United Kingdom Calcium Calcium not permitted in this food FSC 1.3.2
19/04/2016 Dried black dates China 2-Phenylphenol 0.081 mg/kg FSC 1.4.2
19/04/2016 Citrus juice Japan Kresoxim methyl 0.061 mg/kg FSC 1.4.2
7/04/2016 Flavoured potato chips South Africa Irradiation Irradiation-not a permitted treatment for this food FSC 1.5.3
29/04/2016 Dried anchovy Myanmar Histamine 861 mg/kg FSC 1.4.1
27/12/2015 Spiky gourd India Acephate 0.063 mg/kg FSC 1.4.2
20/04/2016 Dried dates China Cyhalothrin
Cypermethrin
Propargite
0.029
0.185
0.075
mg/kg FSC 1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY