Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 3/2017

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 3/2017

623
0
SHARE

Trong tháng 3/2017, Việt Nam có 2/26 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 3/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/10 trường hợp vi phạm trong tháng 3/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
14/03/2017 Plain tahini halva Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
14/03/2017 Tahini halva with cocoa Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
24/03/2017 Smoked salmon sliced Norway Listeria monocytogenes Detected /25g FSH 10/2016
14/03/2017 Frozen mussel meat Korea, Republic of Listeria monocytogenes Detected /125g MOL 05/2014
10/03/2017 Chilled crab meat Indonesia Standard Plate Count <1000, 120000, 7000, 1100000, <1000 cfu/g CRU 05/2014
20/03/2017 Tahini Egypt Salmonella Detected /125g SES 05/2014
20/03/2017 Cooked salted dried shrimp Thailand Standard Plate Count >4900000, >4900000, >4900000, >4900000, >4900000 cfu/g CRU 05/2014
29/03/2017 Black fine pepper Vietnam Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
31/03/2017 Gorgonzola e Marscarpone (cheese) Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 03/2017
31/03/2017 Blu di Caravaggio

(cheese)

Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 03/2017

 

  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 3/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
2/03/2017 Tapioca chips India Hydrocyanic acid 13 mg/kg CAS 09/2016
2/03/2017 Tapioca chips India Hydrocyanic acid 14 mg/kg CAS 09/2016
2/03/2017 Chilled yellowfin tuna Maldives Histamine 300 mg/kg HIS 12/2016
2/03/2017 Spicy peanuts India Aflatoxin 0.159 mg/kg NUT 10/2016
2/03/2017 Spicy peanuts India Aflatoxin 0.020 mg/kg NUT 10/2016
20/03/2017 Fried fish with peanut Taiwan Aflatoxin 0.014

Percentage of product that is peanut is 78.3%. Therefore the acceptable limit is 0.012

mg/kg NUT 10/2016
31/03/2017 Anchovy fillet Myanmar Histamine 320 mg/kg HIS 12/2016

 

  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/9 trường hợp vi phạm trong tháng 3/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
9/03/2017 Asian pear China Cyhalothrin 0.021 mg/kg FSC 1.4.2
28/03/2017 Frozen small red chilli Vietnam Difenoconazole

Hexaconazole

Profenofos

0.092

0.057

0.41

mg/kg FSC 1.4.2
28/03/2017 Cauliflower China Procymidone 0.15

0.22

mg/kg FSC 1.4.2
10/03/2017 Fresh sugar snap peas China Carbendazim 0.07 mg/kg FSC 1.4.2
13/03/2017 Plum Thailand Lead 0.63 mg/kg FSC 1.4.1
15/03/2017 Fragrant pear China Cyhalothrin 0.085 mg/kg FSC 1.4.2
23/03/2017 Marlin Indonesia Histamine 259 mg/kg FSC 1.4.1
22/03/2017 Frozen whole durian Thailand Carbendazim 0.12 mg/kg FSC 1.4.2
31/03/2017 Dried seedless longan Thailand Carbendazim 0.08 mg/kg FSC 1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY