Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 3/2018

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 3/2018

388
0
SHARE

Trong tháng 3/2018, Việt Nam có 2/38 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 3/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/8 trường hợp vi phạm trong tháng 3/2018.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
5/03/2018 Shredded coconut (Desiccated) India Salmonella Detected /125g DC 05/2014
20/03/2018 Cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 03/2017
5/03/2018 Powdered hot chillies Turkey Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
19/03/2018 Red chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
22/03/2018 Mussels cooked and shelled Chile E. coli <2.3, <2.3, <2.3, 15, <2.3 MPN/g MOL 04/2017
22/03/2018 Mussels cooked and shelled Chile E. coli <2.3, <2.3, 24, <2.3, <2.3 MPN/g MOL 04/2017
27/03/2018 Cooked marinated prawns mix Vietnam Standard plate count 12000, 2600, 2600000, 280000, 800000 cfu/g CRU 05/2014
29/03/2018 Peeled cooked prawns Vietnam Standard plate count <1000, <1000, <1000, 1700000, <1000 cfu/g CRU 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 3/2018

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
1/03/2018 Roasted and salted pistachios Turkey Aflatoxin 0.130 mg/kg NUT 10/2016
1/03/2018 Marinated anchovies tray Italy Histamine 1300 mg/kg HIS 12/2016
1/03/2018 Marinated anchovies tray Italy Histamine 1200 mg/kg HIS 12/2016
1/03/2018 Marinated anchovies jar Italy Histamine 900 mg/kg HIS 12/2016
14/03/2018 Peanut brittle bar Sri Lanka Aflatoxin 0.049 mg/kg NUT 10/2016
22/03/2018 Peanut butter China Aflatoxin 0.020 mg/kg NUT 10/2016
21/03/2018 Seer dried fish (Spanish mackerel) Sri Lanka Histamine 690 mg/kg HIS 12/2016
22/03/2018 Marinated anchovies tray 1 kg Italy Histamine 860 mg/kg HIS 12/2016
22/03/2018 Marinated anchovies tray 1 kg Italy Histamine 1100 mg/kg HIS 12/2016
27/03/2018 Dried bonito shavings Japan Histamine 305 mg/kg HIS 12/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 3/2018

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
1/03/2018 Fresh navel oranges Egypt Cyhalothrin

Cypermethrin

0.03

0.38

mg/kg FSC 1.4.2
8/03/2018 Instant porridge South Africa Sodium Selenite Anhydrous Not permitted in this food   FSC 1.3.2
9/03/2018 Fenugreek leaves India Profenofos 0.22 mg/kg FSC 1.4.2
13/03/2018 Frozen seasoned baby soybean (Edamame) China Carbendazim

Thiamethoxam

0.092

0.082

mg/kg FSC 1.4.2
8/03/2018 Vinegar China Additive Sodium Benzoate E211 Not permitted in this food   FSC 1.3.1
8/03/2018 Vinegar China Additive Sodium Benzoate E211 Not permitted in this food   FSC 1.3.1
13/03/2018 Fresh oranges Egypt Cyhalothrin 0.04 mg/kg FSC 1.4.2
15/03/2018 Shrimp barbeque flavoured snack Philippines Vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B12 and Folic Acid Not permitted in this food   FSC 1.3.2
19/03/2018 Soft shell crabs Bangladesh Semicarbazide 0.002 mg/kg FSC 1.4.2
22/03/2018 Preserved bean curd China Bacillus cereus 1500, 4000, 2000, 400, 1700 cfu/g Imported Food Control Act 3(2)
21/03/2018 Instant cereal South Africa Vitamin B12, K1, B7 Not permitted in this food   FSC 1.3.2
23/03/2018 Rosella leaves Thailand Chlorpyrifos

Dimethoate

0.083

1.5

mg/kg FSC 1.4.2
23/03/2018 Frozen chopped spinach China Cyhalothrin 0.068 mg/kg FSC 1.4.2
8/03/2018 Formulated sports supplement Canada Caffeine Not permitted in this food   FSC 1.3.1
28/03/2018 Navel oranges Egypt Cyhalothrin 0.23 mg/kg FSC 1.4.2
29/03/2018 Fresh betel leaf Myanmar Metalaxyl 0.13 mg/kg FSC 1.4.2
8/03/2018 Formulated sports supplement Hungary Caffeine Not permitted in this food   FSC 1.3.1
8/03/2018 Formulated sports supplement Canada Various Amino Acids (including L-Leucine, L-Glutamine & L-Isoleucine) In excess of levels permitted   FSC 2.9.4
8/03/2018 Formulated sports supplement Canada L-Carnitine Tartrate In excess of levels permitted   FSC 2.9.4
23/03/2018 Stock cubes Sierra Leone Vitamin A Not permitted in this food   FSC 1.3.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY