Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2017

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 2/2017

786
0
SHARE

Trong tháng 2/2017, Việt Nam có 4/22 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 2/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/7 trường hợp vi phạm trong tháng 2/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
2/02/2017 Jamon serrano ham Spain Listeria monocytogenes Detected /125g UMH 10/2016
3/02/2017 Blue cheese Spain Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 03/2017
6/02/2017 Dried ground chilli Vietnam Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
17/02/2017 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
10/02/2017 Montasio cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 03/2017
17/02/2017 Dried mussels China E. coli 9, 4, 24, 4, >110 MPN/g MOL 05/2014
24/02/2017 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 2/2017

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
1/02/2017 Dried fish in oil Philippines Histamine 920 mg/kg HIS 12/2016
3/02/2017 Kellawalla dry fish Sri Lanka Histamine 320 mg/kg SCM 05/2014
2/02/2017 Gado gado seasoning Indonesia Aflatoxin 0.046 mg/kg NUT 10/2016
2/02/2017 Satay beef seasoning Indonesia Aflatoxin 0.033 mg/kg NUT 10/2016
2/02/2017 Satay chicken seasoning Indonesia Aflatoxin 0.046 mg/kg NUT 10/2016
21/02/2017 Anchovy in Sunflower Oil + Chilli Italy Histamine 450 mg/kg HIS 12/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 3/9 trường hợp vi phạm trong tháng 2/2017.

 

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
28/02/2017 Frozen small red chilli Vietnam Profenofos 0.14 mg/kg FSC 1.4.2
28/02/2017 Thai durian fruit Thailand Carbendazim 0.11 mg/kg FSC 1.4.2
28/02/2017 Salted tinfoil fish Vietnam Enrofloxacin 0.0027 mg/kg FSC 1.4.2
22/02/2017 Clover chips cheesier with vitamins Philippines Vitamin premix Vitamin Premix including Vit A, Vit B5, Vit B6 and Vit B12 is not permitted in this food. FSC 1.3.2
22/02/2017 Red hot cheezy corn crunch Philippines Vitamin premix Vitamin Premix including Vit A, Vit B5, Vit B6 and Vit B12 is not permitted in this food. FSC 1.3.2
22/02/2017 Cut Danmuji (Chongga cut pickled radish) Korea, Republic of Vitamin C Vitamin C is not permitted in this food. FSC 1.3.2
22/02/2017 Pickled cutting radish Korea, Republic of Vitamin C Vitamin C is not permitted in this food. FSC 1.3.2
28/02/2017 Dried mud fish Vietnam Leuco-Malachite green 0.012 mg/kg FSC 1.4.2
23/02/2017 Pickled Ginger Slice (pink) China Lead 0.19 mg/kg FSC 1.4.1

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY