Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2016

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2016

363
0
SHARE

Trong tháng 12/2016, Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

Tính cả năm 2016, Việt Nam có 12 trường hợp vi phạm, giảm 50% so với năm 2015.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 12/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 12/2016.

 

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
6/12/2016 Blue cheese Spain Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2016
12/12/2016 Gorgonzola dolce Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2016
21/12/2016 Fresh clams Indonesia E. coli 3.9, 1.5, 110, 46, 24 MPN/g MOL 05/2014
22/12/2016 Flamengo cheese Portugal Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2016
28/12/2016 Frozen cooked and peeled vannamei prawns China Standard Plate Count 25000, 12000 est, 200000,

2000 est, 6000 est

cfu/g CRU 05/2014
30/12/2016 Aburi sanma slice cooked marinade fish Japan Listeria monocytogenes ND, D, D, ND, ND /25g FSH 10/2016
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 12/2016

 

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn  
6/12/2016 Tapioca chips India Hydrocyanic acid 12 mg/kg CAS 09/2016
9/12/2016 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 320 mg/kg SCM 05/2014
16/12/2016 Dried oysters Republic of Korea   Oysters exported from the Republic of Korea are a prohibited item in Australia   IFN 52/04
22/12/2016 Spicy peanuts China Aflatoxin 0.084 mg/kg NUT 10/2016
22/12/2016 Roasted peanuts China Aflatoxin 0.016 mg/kg NUT 10/2016
22/12/2016 Yellow fin tuna South Africa Histamine 610, 830,

1070, 940

mg/kg SCM 05/2014
23/12/2016 Peanuts roasted and salted Turkey Aflatoxin 0.042 mg/kg NUT 10/2016
23/12/2016 Roasted and salted pistachio Turkey Aflatoxin 0.037 mg/kg NUT 10/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào tháng 12/2016

 

 

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn  
2/12/2016 Dried pears China Cyhalothrin 0.021 mg/kg FSC 1.4.2
2/12/2016 Seasoned vegetables Japan Bracken – Pteridium Aquilinum Prohibited Plant   FSC 1.4.4
2/12/2016 Mango fruit roll South Africa Iprodione 0.11 mg/kg FSC 1.4.2
7/12/2016 Flour India Lead 0.25 mg/kg FSC 1.4.1
8/12/2016 Dried durian snacks China Carbendazim Procymidone 0.08

0.05

mg/kg FSC 1.4.2
12/12/2016 Toffee Russia  Vitamin C Vitamin C not permitted in this food   FSC 1.3.2
19/12/2016 Red dates China Carbendazim 0.082 mg/kg FSC 1.4.2
29/12/2016 Hyacinth bean Bangladesh Chlorpyrifos 0.06 mg/kg FSC 1.4.2
2/12/2016 Malt based food India Pantothenic acid (Vitamin B5) Pantothenic acid not permitted in this food   FSC 1.3.2
2/12/2016 Malt drink India Iron Iron not permitted in this food   FSC 1.3.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY