Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2017

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 1/2017

616
0
SHARE

Trong tháng 1/2017, Việt Nam có 1/11 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 1/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 1/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
16/01/2017 Cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2016
18/01/2017 Organic shredded coconut Sri lanka Salmonella Detected /250g DC 05/2014
20/01/2017 Blue cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2016
30/01/2017 Halawa pistachio Lebanon Salmonella D, D, D, D, D /25g SES 05/2014
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/7 trường hợp vi phạm trong tháng 1/2017

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
10/01/2017 Dried longan Thailand Carbendazim 0.09 mg/kg FSC 1.4.2
11/01/2017 Frozen garlic marinated prawns Vietnam Enrofloxacin 0.0045 mg/kg FSC 1.4.2
11/01/2017 Preserved orange peel China Lead 0.35 mg/kg FSC 1.4.1
16/01/2017 Preserved bean curd China Bacillus cereus 59000est, 1800, 5800, 28000, 6800 cfu/g User guide to FSC 1.6.1
27/01/2017 Fresh lemons Egypt Cyhalothrin 0.04 mg/kg FSC 1.4.2
30/01/2017 Fresh garlic shoots China Carbendazim 0.12 mg/kg FSC 1.4.2
30/01/2017 Dried shrimps Malaysia Standard Plate Count 12000, 4900000, 1100000, 30000, 780000 cfu/g FSC 1.6.1

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY