Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2018

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 12/2018

218
0
SHARE

Trong tháng 12/2018, Việt Nam có 2/39 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Trong năm 2018, Việt Nam có tổng cộng 31 trường hợp vi phạm.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 12/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 2/14 trường hợp vi phạm trong tháng 12/2018.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
4/12/2018 Butter fish slices Latvia Listeria monocytogenes Detected /125g FSH 07/2018
10/12/2018 Desiccated coconut Vietnam Salmonella Detected /250g DC 05/2014
4/12/2018 Seafood marinara mix Vietnam E. coli <2.3, 9.3, <2.3, <2.3, 2.3 MPN/g MSM 11/2018
11/12/2018 Pistachio halva Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
11/12/2018 Plain halva Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
11/12/2018 Cocoa halva Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
29/11/2018 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 07/2018
14/12/2018 Chilli masala India Salmonella Detected /125g SPI 07/2018
29/11/2018 Sliced salmon Denmark Listeria monocytogenes Detected /125g FSH 07/2018
11/12/2018 Gialloblu cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2018
17/12/2018 Gorgonzola cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2018
18/12/2018 Smoked salmon Denmark Listeria monocytogenes Detected /125g FSH 07/2018
17/12/2018 Cockles Indonesia E. coli 110, 110, >110, 46, >110 MPN/g MOL 04/2017
20/12/2018 Black pepper China Salmonella Detected /125g SPI 07/2018

 

  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 12/2018.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
19/12/2018 Dried anchovies – head off Myanmar Histamine 770 mg/kg HIS 12/2016
24/12/2018 Fresh yellowfin tuna Maldives Histamine 720 mg/kg HIS 12/2016
24/12/2018 Fresh yellowfin tuna Maldives Histamine 329 mg/kg HIS 12/2016
24/12/2018 Fresh yellowfin tuna Maldives Histamine 1262 mg/kg HIS 12/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 12/2018

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/12/2018 Spinach leaves India Chlorpyrifos 0.02 mg/kg FSC 1.4.2
10/12/2018 Dried apricot Turkey Fenvalerate 0.113 mg/kg FSC 1.4.2
10/12/2018 Chilli tofu China Bacillus cereus 250, 1500, 500, 1800, 3100 mg/kg Imported Food Control Act section 3(2)
11/12/2018 Spinach leaves India Profenofos 0.36 mg/kg FSC 1.4.2
18/12/2018 Curry powder South Africa Irradiated chilli, and mustard Irradiated – not a permitted treatment for this food FSC 1.2.1/1.5.3
28/12/2018 Spinach leaves India Chlorpyrifos 0.04 mg/kg FSC 1.4.2
28/12/2018 Spinach leaves India Chlorpyrifos 0.024 mg/kg FSC 1.4.2
19/12/2018 Green chillies India Tebuconazole 0.15 mg/kg FSC 1.4.2
17/12/2018 Betel nut Myanmar Areca catechu

(Betel nut)

Prohibited plant FSC 1.4.4
19/12/2018 Frozen dried longan Thailand Carbendazim 0.060 mg/kg FSC 1.4.2
21/12/2018 Chopped spinach India Chlorpyrifos 0.28 mg/kg FSC 1.4.2
24/12/2018 Frozen spinach leaves India E. coli

Chorpyrifos Profenofos

4, 9, 75, 43, 23

0.085

0.12

MPN/g

mg/kg

mg/kg

Imported Food Control Act section 3(2)

 

FSC 1.4.2

20/12/2018 Jute leaves Philippines Chlorpyrifos

Profenofos

0.089

0.28

mg/kg FSC 1.4.2
28/12/2018 Frozen tilapia Taiwan Flumequine

Oxolinicacid

0.003

0.003

mg/kg FSC 1.4.2
27/12/2018 Dried plums China Additive amaranth Not permitted in this food FSC 1.3.1
13/12/2018 Tea drink Indonesia Vitamin C Not permitted in this food FSC 1.3.2
11/12/2018 Sardines in tomato sauce with chilli Philippines Colour E161g Not permitted in this food FSC 1.3.1
7/12/2018 Pilchards in hot chilli sauce South Africa Irradiated cayenne pepper Irradiated – not a permitted treatment for this food FSC 1.2.1/FSC 1.5.3
18/12/2018 Frozen seasoned albacore Japan Carbon monoxide 0.83 mg/kg FSC 1.3.3

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY