Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 11/2016

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 11/2016

605
0
SHARE

Trong tháng 11/2016, Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 11/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 11/2016.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
1/11/2016 Gorgonzola dolce Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07-2016
21/11/2016 Gorgonzola piccante Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07-2016
21/11/2016 Gorgonzola dolce Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07-2016
21/11/2016 Smoked salmon Norway Listeria monocytogenes ND, D<100, D<100, ND, D<100 /25g  

FSH 05/2014

29/11/2016 Sliced mackerel in sunflower oil Greece Listeria monocytogenes D<50, ND, ND, ND, D<50 /25g FSH 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 11/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
7/11/2016 Cassava chips India Hydrocyanic acid 11 mg/kg CAS 09/2016
9/11/2016 Dried fish seer Sri Lanka Histamine 290 mg/kg SCM 05/2014
10/11/2016 Peanut puffs 250g Malaysia Aflatoxin 0.013 mg/kg NUT 10/2016
10/11/2016 Peanut puffs 400g Malaysia Aflatoxin 0.013 mg/kg NUT 10/2016
21/11/2016 Pistachio kernels China Aflatoxin 0.024 mg/kg NUT 10/2016
25/11/2016 Peanut granules China Aflatoxin 0.021 mg/kg NUT 10/2016
25/11/2016 Thora dry fish Sri Lanka Histamine 330 mg/kg SCM 05/2014
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào tháng 11/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/11/2016 Ginger and fermented soya beans China Chlorpyrifos 0.022 mg/kg FSC 1.4.2
8/11/2016 Frozen blackberry fruit pulp Colombia Carbendazim 0.07 mg/kg FSC 1.4.2
8/11/2016 Frozen soursop Colombia Carbendazim 0.07 mg/kg FSC 1.4.2
9/11/2016 Frozen strawberry pulp China Procymidone 0.08 mg/kg FSC 1.4.2
23/11/2016 Malt non-alcoholic drink United Kingdom Biotin Vitamin Biotin not permitted in this food   FSC 1.3.2
24/11/2016 Betel nut Myanmar Betel nut Prohibited plant   FSC 1.4.4

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY