Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2016

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 10/2016

378
0
SHARE

Trong tháng 10/2016, Việt Nam 1/20 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 10/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 10/2016.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
4/10/2016 Cheddar with truffle United Kingdom Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2016
11/10/2016 Desiccated coconut India Salmonella Detected /250g DC 05/2014
3/10/2016 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
13/10/2016 Cooked Vannamei prawns Malaysia Standard plate count 180000, 280000, 560000, 76000, 62000 cfu/g CRU 05/2014
18/10/2016 Whole deboned ham Italy Listeria monocytogenes Detected 125g UMP 05/2014
28/10/2016 Tahini Jordan Salmonella Detected /125g SES 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam có 1/11 trường hợp vi phạm trong tháng 10/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
7/10/2016 Cracker snack Taiwan Aflatoxin 0.040 mg/kg NUT 10/2016
7/10/2016 Peanut balls India Aflatoxin 0.11 mg/kg NUT 10/2016
12/10/2016 Dried striped mackerel Philippines Histamine 1500 mg/kg SCM 05/2014
18/10/2016 Frozen dried mackerel Philippines Histamine 380 mg/kg SCM 05/2014
14/10/2016 Salted mackerel Vietnam Histamine 270 mg/kg SCM 05/2014
19/10/2016 Kombu seaweed Japan Iodine 2400 mg/kg BSW 10/2016
25/10/2016 Dried bonito Japan Histamine 237 mg/kg SCM 05/2014
25/10/2016 Curry peanut snacks Malaysia Aflatoxin 0.16 mg/kg NUT 10/2016
21/10/2016 Fresh tuna Indonesia Histamine 270 mg/kg SCM 05/2014
28/10/2016 Frozen seasoned peanuts (60% peanut) Republic of Korea Aflatoxin 0.012 mg/kg NUT 10/2016
25/10/2016 Curry peanut snacks Malaysia Aflatoxin 0.16 mg/kg NUT 10/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào tháng 10/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
6/10/2016 Blueberry juice concentrate Canada Spirotetramat 0.06 mg/kg FSC 1.4.2
14/10/2016 Dry mizithra cheese Greece E. coli 110 est, 320, 69 est, 170 est, 340 cfu/g FSC 1.6.1
25/10/2016 Frozen minced cassava leaf Thailand Chlorpyrifos 0.031 mg/kg FSC 1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY