Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 01/2019

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 01/2019

478
0
SHARE

Trong tháng 01/2019, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 01/2019.

  1. Kiểm tra vi sinh và chất gây dị ứng

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
2/01/2019 Frozen oyster meat China E. coli 2.3, 7.5, 0.74, <2.3, <2.3 MPN/g MOL 04/2017
4/01/2019 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 07/2018
2/01/2019 Kashmiri chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 07/2018
2/01/2019 Frozen whole cooked lobster Brazil Coagulase-positive Staphylococci <100, 7200, <100, <100, <100 cfu/g CRU 11/2018
24/01/2019 Peperoncino cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2018

 

  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/01/2019 Dried keeramin fish Sri Lanka Histamine 570 mg/kg HIS 12/2016
8/01/2019 Blanched peanuts China Aflatoxin 0.11 mg/kg NUT 11/2018
9/01/2019 Dried keeramin sardinella fish Sri Lanka Histamine 250 mg/kg HIS 12/2016
9/01/2019 Roasted peanuts Indonesia Aflatoxin 0.016 mg/kg NUT 11/2018
7/01/2019 Fresh tuna Maldives Histamine 1865 mg/kg HIS 12/2016
7/01/2019 Fresh yellowfin tuna Maldives Histamine 417 mg/kg HIS 12/2016
11/01/2019 Dried keeramin fish Sri Lanka Histamine 1400 mg/kg HIS 12/2016
11/01/2019 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 1200 mg/kg HIS 12/2016
11/01/2019 Fish chips Sri Lanka Histamine 1300 mg/kg HIS 12/2016
11/01/2019 Fish chips Sri Lanka Histamine 930 mg/kg HIS 12/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/01/2019 Taro powder Taiwan Colour Erythrosine (E127) Not permitted in this food FSC

1.3.1

3/01/2019 Whole green chillies India Parathion-ethyl 0.09 mg/kg FSC

1.4.2

11/01/2019 Margarine Indonesia Vitamin B1, B2, B3 Not permitted in this food FSC

1.3.2

11/01/2019 Steam rose cake mix (kue mangkok) Indonesia Colour Erythrosine (E127) Not permitted in this food FSC

1.3.1

11/01/2019 Diced strawberries China Procymidone 0.03 mg/kg FSC

1.4.2

15/01/2019 Pre-cooked cereal Sri Lanka Vitamin B12 Not permitted in this food FSC

1.3.2

15/01/2019 Hot vegetable atchar South Africa Irradiated chilli, mustard, turmeric Irradiated – not a permitted treatment for this food

 

mg/kg FSC 1.2.1

/FSC

11/12/2018 Dried jujube Republic of Korea Bifenthrin   Cyhalothrin Hexaconazole Iprodione   Paclobutrazol Tebuconazole Tebufenozide Triadimefon Triadimenol 0.07

0.026

0.50

0.11

0.050

0.18

0.12

0.35

0.30

 

mg/kg FSC

1.4.2

22/01/2019 Spinach leaves India Acephate 0.13 mg/kg FSC

1.4.2

22/01/2019 Fresh sugar snap peas China Propiconazole   Carbendazim   Thiamethoxam 0.085

0.14

0.035

mg/kg FSC

1.4.2

30/01/2019 Chopped spinach China Carbendazim 0.052 mg/kg FSC

1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY