Bài học kinh nghiệm về phía doanh nghiệp của một số nước...

Bài học kinh nghiệm về phía doanh nghiệp của một số nước ASEAN về tận dụng ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA có thể tận dụng cho Việt Nam

270
0
SHARE
Contract signing

Tìm hiểu kỹ thông tin về Hiệp định AANZFTA, những ưu đãi mà hàng xuất khẩu được hưởng trong Hiệp định

Theo kinh nghiệm của Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a – những nước đã và đang tận dụng hiệu quả những ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh xuất khẩu sang Úc và Niu Di Lân. Doanh nghiệp của các nước này tìm hiểu kỹ thông tin về Hiệp định, những ưu đãi mà hàng xuất khẩu được hưởng và yêu cầu đối với xuất xứ hàng hóa, TBT, SPS. Doanh nghiệp hiểu nội dung Hiệp định, từng điều khoản đối với lĩnh vực mình quan tâm, nắm được những ưu đãi trong Hiệp định, lộ trình giảm thuế của Úc và Niu Di Lân đối với từng nhóm hàng và những yêu cầu để được hưởng ưu đãi có liên quan đến mặt hàng và ngành hàng mà mình kinh doanh.

Doanh nghiệp của ba nước ASEAN chủ động trong việc tìm kiếm thông tin về Hiệp định AANZFTA, cũng như các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng liên quan đến việc thực thi Hiệp định. Doanh nghiệp tìm hiểu thông tin trên  website của các cơ quan chức năng liên quan đến việc thực thi Hiệp định và thông qua việc tham gia các cuộc hội thảo giới thiệu về Hiệp định, đánh giá tình hình thực thi Hiệp định.

Trước khi tiến hành xuất khẩu, doanh nghiệp tra cứu Phụ lục thuế kèm theo Hiệp định AANZFTA để xem mặt hàng xuất khẩu của mình được giảm thuế như thế nào theo Hiệp định. Dựa vào mức thuế ưu đãi và xuất xứ nguyên liệu để làm giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng xuất khẩu sang Úc và Niu Di Lân.

Doanh nghiệp của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po trao đổi thông tin với doanh nghiệp cùng ngành thông qua việc tham gia các Hiệp hội ngành hàng, các cuộc hội thảo, các hội chợ triển lãm. Việc trao đổi thông tin giữa nhóm doanh nghiệp có cùng mục tiêu thị trường sẽ đem lại cho doanh nghiệp những bài học và kinh nghiệm quý báu.

Chủ động nguồn nguyên vật liệu trong sản xuất hàng xuất khẩu

Để tận dụng hiệu quả những ưu đãi từ Hiệp định AANZFTA đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang Úc và Niu Di Lân, hàng xuất khẩu phải đáp ứng quy tắc xuất xứ và tiêu chuẩn về SPS, TBT. Theo kinh nghiệm của Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a, doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên vật liệu trong sản xuất hàng xuất khẩu.

Đáp ứng quy tắc xuất xứ, doanh nghiệp Thái Lan, Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a có thể dùng nguyên phụ liệu trong nước, hoặc nhập khẩu từ các nước tham gia Hiệp định nếu nguyên phụ liệu đáp ứng yêu cầu và giá cả hợp lý. Khi nguyên phụ liệu có chất lượng tốt nhưng giá cả quá cao sẽ làm cho giá hàng xuất khẩu cao, cách tốt nhất có thể thực hiện là tự chủ động nguồn nguyên vật liệu cung cấp cho các ngành hàng xuất khẩu.

Đối với các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ… xuất khẩu sang Úc và Niu Di Lân, các doanh nghiệp Thái Lan và Ma-lai-xi-a: (i) Chủ động tiến hành việc lập đề án xây dựng các trung tâm nguyên phụ liệu; (ii) Tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong dự án về phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ; (iii) Kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu trong nước có chất lượng để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên phụ liệu đầu vào ổn định cho sản xuất hàng xuất khẩu. Đồng thời, các doanh nghiệp xem xét việc liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài (các nước tham gia Hiệp định) để cung ứng những nguyên phụ liệu mà trong nước chưa sản xuất được, hoặc sản xuất nhưng chất lượng chưa tốt.

Đáp ứng tiêu chuẩn về SPS, TBT để tận dụng hiệu quả những ưu đãi trong Hiệp định AANZFTA đẩy mạnh xuất khẩu sang Úc và Niu Di Lân, theo kinh nghiệm của Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po, chính phủ chú trọng: Xây dựng hệ thống các cơ quan quản lý và chứng nhận chất lượng sản phẩm đạt chuẩn. Các cơ quan quản lý có uy tín, giấy chứng nhận được chấp nhận ở các nước nhập khẩu; Thường xuyên nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý chất lượng thông qua đào tạo nguồn nhân lực và trang bị máy móc hiện đại. Về phía doanh nghiệp tập trung: Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt, đáng tin cậy; Thiết lập mối quan hệ mật thiết, bền chặt với người nông dân, người nuôi trồng thủy sản để đảm bảo nguyên liệu đầu vào ổn định và có chất lượng.

Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu

Doanh nghiệp Thái Lan, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po rất chú trọng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn về SPS, TBT của các thị trường xuất khẩu thông qua việc đầu tư, đổi mới công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9000, HACCP, ISO 14000).

Doanh nghiệp của ba nước ASEAN ngoài việc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, còn tham gia tích cực các chương trình nâng cao năng lực về SPS, TBT của chính phủ, của các đối tác tham gia AANZFTA hỗ trợ. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của hàng xuất khẩu sang thị trường Úc và Niu Di Lân.

Doanh nghiệp của ba nước này rất chủ động trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, SPS và TBT đối với hàng hóa tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Họ không coi những yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và của các nước nhập khẩu là rào cản mà luôn suy nghĩ rất tích cực, coi đó là phương tiện để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Đồng thời, doanh nghiệp chú trọng đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa và thị trường xuất khẩu để chủ động trước những biến động bất lợi của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua tận dụng ưu đãi FTA. Khi có lợi thế trong cạnh tranh, doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu và tăng thu lợi nhuận.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại

Doanh nghiệp Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a rất chú trọng và tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường thông qua nhiều kênh khác nhau như tham gia hội chợ triển lãm, thông qua thương vụ ở nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng.

Doanh nghiệp tích cực tìm hiểu thông tin về thị trường Úc và Niu Di Lân không chỉ thông qua thương vụ và các tổ chức xúc tiến thương mại của nước mình mà còn thông qua các tổ chức xúc tiến thương mại và thương vụ của Úc và Niu Di Lân có văn phòng tại Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và In-đô-nê-xi-a, qua các trang web của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY