Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 06/2020

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 06/2020

280
0
SHARE
(Ảnh: Internet)

Trong tháng 06/2020, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 03 trường hợp vi phạm trong tháng 06/2020.

Bảng 1: Kết quả kiểm tra các thực phẩm có rủi ro

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
10/6/2020 Peanut brittle Pakistan Aflatoxin 0.028 mg/kg NUT 11/2018
8/6/2020 Frozen cooked peeled prawns Thái Lan Standard plate count 1 000, 1 000 000, 71 000, 690 000, 190 000 cfu/g CRU 03/2019
11/6/2020 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 580 mg/kg HIS 12/2016
11/6/2020 Smoked salmon Ba Lan Listeria monocytogenes Detected /125g FSH 07/2018
12/6/2020 Bonito flakes Nhật Bản Histamine 519 mg/kg HIS 12/2016
16/06/2020 Cassava chips Indonesia Hydrocyanic acid 12 mg/kg CAS 09/2019
16/06/2020 Cassava chips Indonesia Hydrocyanic acid 15 mg/kg CAS 09/2019
12/6/2020 Seaweed Trung Quốc Iodine 2600 mg/kg BSW 12/2016
22/06/2020 Compostelle cheese Pháp Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2018
24/06/2020 Salted peanuts Trung Quốc Aflatoxin 0.25 mg/kg NUT 11/2018
22/06/2020 Frozen mussel meat Chi Lê E. coli 17, 2, 5, <2, <2 MPN/g MOL 04/2017
25/06/2020 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 300 mg/kg HIS 12/2016
29/06/2020 Peanut candy ball Ấn Độ Aflatoxin 0.156 mg/kg NUT 11/2018
29/06/2020 Peanut candy bar Ấn Độ Aflatoxin 0.019 mg/kg NUT 11/2018

 

Bảng 2: Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên các thực phẩm thuộc diện giám sát

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/6/2020 Canned yellow peaches Hàn Quốc Lead 0.14 mg/kg FSC 1.4.1
3/6/2020 Frozen sesbania flowers Việt Nam Chlorpyrifos 0.066 mg/kg FSC 1.4.2
10/6/2020 Lemon soft drink Hàn Quốc Vitamin C, B2 and B6 Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
3/6/2020 Pickled turnip Li Băng Additive E 127 (Erythrosine) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
11/6/2020 Frozen small red chillies Việt Nam Hexaconazole 0.051 mg/kg FSC 1.4.2
12/6/2020 Urad dal (black lentils) Myanmar Chlorpyrifos 0.033 mg/kg FSC 1.4.2
12/6/2020 Tomato sauce Trung Quốc Additive E 127 (Erythrosine) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
12/6/2020 Chinese spinach Trung Quốc Carbendazim 0.08 mg/kg FSC 1.4.2
12/6/2020 Chinese spinach Trung Quốc Carbendazim 0.22 mg/kg FSC 1.4.2
12/6/2020 Sliced lotus root Trung Quốc Additive Vitamin C Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
12/6/2020 Cut lotus root Trung Quốc Additive Vitamin C Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
24/06/2020 Fresh onion flowers Trung Quốc Cyhalothrin 0.1 mg/kg FSC 1.4.2
23/06/2020 Frozen grated small red chillies Việt Nam Difenoconazole 0.09 mg/kg FSC 1.4.2
15/06/2020 Fresh garlic roots Trung Quốc Carbendazim 0.1 mg/kg FSC 1.4.2
24/06/2020 Rice cake Nhật Bản Colour additives safflower yellow and gardenia blue Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
24/06/2020 Rice cake Nhật Bản Colour additive gardenia blue Not permitted in this food n/a FSC 1.3.1
26/06/2020 Preserved bean curd Trung Quốc Bacillus cereus 1 700, >15 000, 1 500, 1 000, 1 400 mg/kg Imported Food Control Act section 3(2)
26/06/2020 Frozen shredded Chinese spinach Trung Quốc  Carbendazim 0.28 mg/kg FSC 1.4.2
26/06/2020 Frozen shredded Chinese spinach Trung Quốc  Carbendazim 0.14 mg/kg FSC 1.4.2
29/06/2020 Preserved chilli bean curd Trung Quốc Bacillus cereus <100, 200, 2 000, 9 500, 9 100 cfu/g Imported Food Control Act section 3(2)
19/06/2020 Hot and spicy tuna Philippines Additive Vitamin A (retinyl palmitate) Not permitted in this food n/a FSC 1.3.2
9/6/2020 Formulated supplementary sports food Hoa Kỳ Dynamine Unapproved novel food n/a FSC 1.5.1
26/06/2020 Grated coconut Ấn Độ Salmonella Detected /250g FSC 1.6.1
24/06/2020 Honey Thổ Nhĩ Kỳ Reducing sugars 58 % FSC 2.8.2

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY