Báo cáo thực phẩm vi phạm tháng 6/2018

Báo cáo thực phẩm vi phạm tháng 6/2018

438
0
SHARE

Trong tháng 6/2018, Việt Nam có 3/18 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 6/2018, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/4 trường hợp vi phạm trong tháng 6/2018.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
8/06/2018 Chilli powder Sri Lanka Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
14/06/2018 Chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
25/06/2018 Cooked prawn cutlets Vietnam Vibrio cholerae Detected /125g CRU 05/2014
7/06/2018 Cooked prawns Thailand Standard plate count 5000, 28000, <1000, ~31000000, 9000 cfu/g CRU 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam có 1/7 trường hợp vi phạm trong tháng 6/2018

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
5/06/2018 Spiced peanuts India Aflatoxin 0.056 mg/kg NUT 10/2016
7/06/2018 Peanut candy India Aflatoxin 0.026 mg/kg NUT 10/2016
21/06/2018 Dried shaved bonito fish Japan Histamine 220 mg/kg HIS 12/2016
25/06/2018 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 590 mg/kg HIS 12/2016
27/06/2018 Frozen mackerel fish Vietnam Histamine 850 mg/kg HIS 12/2016
29/06/2018 Peanut based seasoning Indonesia Aflatoxin 0.046 mg/kg NUT 10/2016
29/06/2018 Peanut based seasoning Indonesia Aflatoxin 0.077 mg/kg NUT 10/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/7 trường hợp vi phạm trong tháng 6/2018

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
1/06/2018 Preserved sliced papaya China Lead 0.21 mg/kg FSC 1.4.1
4/06/2018 Frozen red chilli Vietnam Difenoconazole

Chlorpyrifos

0.083

0.015

mg/kg FSC 1.4.2
4/06/2018 Dried grapes India Carbendazim 1.7 mg/kg FSC 1.4.2
7/06/2018 Field beans Bangladesh Cypermethrin 0.062 mg/kg FSC 1.4.2
14/06/2018 Soft drink Republic of Korea Additive Gardenia Blue 165 Not permitted in this food FSC 1.3.1
28/06/2018 Pan masala India Betel nut Prohibited plant FSC 1.4.4
28/06/2018 Pan masala India Betel nut Prohibited plant FSC 1.4.4

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY