​Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2017

​Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 8/2017

788
0
SHARE

Trong tháng 8/2017, Việt Nam có 4/34 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 8/2017, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 3/16 trường hợp vi phạm trong tháng 8/2017. 

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
7/08/2017 Cooked prawns Vietnam Standard plate count 1000000, 970000, 2600000, 3300000, 3300000 cfu/g CRU 05/2014
7/08/2017 Cooked vannamei shrimp China Standard plate count 1300000, ~2400, ~2100, ~1900, 7700 cfu/g CRU 05/2014
10/08/2017 Chilli powder – extra hot India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
10/08/2017 Cooked prawn meat Malaysia Standard plate count 70000, 240000, 310000, 110000, 71000 cfu/g CRU 05/2014
16/08/2017 Red chilli powder Pakistan Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
17/08/2017 Cooked prawn meat Bangladesh Standard Plate Count ~120000, ~150000, ~150000, ~60000, ~150000 cfu/g CRU 05/2014
14/08/2017 Kashmiri chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
22/08/2017 Cooked peeled prawns China Standard plate count 160000, 6800000, 240000, 5900, 9200 cfu/g CRU 05/2014
24/08/2017 Fontina DOP 1/4 cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 03/2017
22/08/2017 Cooked garlic prawns China Standard Plate Count 110000, 81000, 420000, 71000, 250000 cfu/g CRU 05/2014
22/08/2017 Cooked garlic prawns China Standard Plate Count 280000, 8100, 300000, 72000, 130000 cfu/g CRU 05/2014
25/08/2017 Boiled scallops Japan Listeria monocytogenes Detected /125g MOL 04/2017
28/08/2017 Kashmiri chilli powder India Salmonella Detected /125g SPI 05/2014
30/08/2017 Cooked shrimp China Standard Plate Count >30000000, 15000, >30000000, >30000000, >30000000 cfu/g CRU 05/2014
28/08/2017 Cooked vannamei prawns Vietnam Standard Plate Count 680000, 62000, 470000, 180000, 170000 cfu/g CRU 05/2014
28/08/2017 Cooked vannamei prawns Vietnam Standard Plate Count 110000, 300000, 72000, 180000, 180000 cfu/g CRU 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 8/2017.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
15/08/2017 Anchovy Fillets Italy Histamine 280 mg/kg HIS 12/2016
15/08/2017 Anchovy Fillets Italy Histamine 560 mg/kg HIS 12/2016
15/08/2017 Anchovy Fillets in Extra Virgin Olive Oil Italy Histamine 1100 mg/kg HIS 12/2016
8/08/2017 Peanut cake (peanut biscuit) Taiwan Aflatoxin 0.028
Percentage of product that is peanut is 68%. Therefore the maximum level is 0.0102.
mg/kg NUT 10/2016
8/08/2017 Smooth peanut butter South Africa Aflatoxin 0.04 mg/kg NUT 10/2016
31/08/2017 Pistachio kernels United States Aflatoxin 0.016 mg/kg NUT 10/2016
31/08/2017 Dried Anchovy (Dilis) Philippines Histamine 530 mg/kg HIS 12/2016
31/08/2017 Dried seaweed Korea, Republic of Iodine 3300 mg/kg
dry weight
BSW 12/2016
31/08/2017 Dried seaweed Korea, Republic of Iodine 4100 mg/kg
dry weight
BSW 12/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 1/9 trường hợp vi phạm trong tháng 8/2017

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/08/2017 Dried plums Taiwan Lead 0.49 mg/kg FSC 1.4.1
1/08/2017 Basmati rice India Lead 0.3 mg/kg FSC 1.4.1
9/08/2017 Asiago DOP cheese Italy E. coli 46, 21, 110, 24, 15 MPN/g FSC 1.6.1
Schedule 27
10/08/2017 Dried sprats Myanmar Histamine 880 mg/kg FSC 1.4.1
18/08/2017 Pickled plum (fish flavour) Japan Lead 0.26 mg/kg FSC 1.4.1
17/08/2017 Dried betel nut Thailand Betel nut Prohibited plant   FSC 1.4.4
17/08/2017 Flavoured water United States Caffeine Additive caffeine not permitted in this food   FSC 1.3.1
17/08/2017 Mixed fruit jam India Vitamin B3 Additive vitamin B3 not permitted in this food   FSC 1.3.2
30/08/2017 Basa headed and gutted cutlet Vietnam Enrofloxacin 0.0048 mg/kg FSC 1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY