​ Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2016

​ Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 7/2016

1112
0
SHARE

Trong tháng 7/2016, Việt Nam 1/11 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 7/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 7/2016.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
22/07/2016 Chilled Surf Clam Japan E. coli <2.3, <2.3, <2.3, <2.3, >110 MPN/g MOL 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam có 1/5 trường hợp vi phạm trong tháng 7/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
12/07/2016 Peanut Masala India Aflatoxin 0.02 mg/kg NUT 05/2014
14/07/2016 Peanuts Vietnam Aflatoxin 0.019 mg/kg NUT 05/2014
20/07/2016 Satay Sauce Malaysia Aflatoxin 0.022 mg/kg NUT 05/2014
25/07/2016 Maldive Fish Chips Sri Lanka Histamine 210 mg/kg SCM 05/2014
29/07/2016 Maldive Fish Chips Sri Lanka Histamine 210, 260 mg/kg SCM 05/2014
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 7/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
24/06/2016 Pickled Fish and Curried Fish Namibia Irradiated cayenne pepper Irradiated cayenne pepper not a permitted treatment for this food FSC 1.2.1/1.5.3
20/07/2016 Dumplings Vinegar China Sodium Benzoate (E211) Additive Sodium Benzoate (E211) not permitted in this food mg/kg FSC 1.3.1
16/07/2016 Salted Plum China Lead 0.23 mg/kg FSC 1.4.1
8/07/2016 Fresh Garlic Shoots China Carbendazim 0.43 mg/kg FSC 1.4.2
26/07/2016 Rosella Leaves Thailand Carbendazim

Chlorpyrifos

Fipronil

1.05

0.22

0.12

mg/kg FSC 1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY