Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 5/2016

Báo cáo thực phẩm nhập khẩu vi phạm tháng 5/2016

1252
0
SHARE

Trong tháng 5/2016, Việt Nam 2/13 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.

  1. Kiểm tra nguy cơ từ thực phẩm nhập khẩu:

Trong tháng 5/2016, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam không có trường hợp vi phạm nào trong tháng 5/2016. 

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
17/05/2016 Cheese Italy E. coli <10, 600, ~10, <10, <10 cfu/g FSC 1.6.1
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 5/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
6/05/2016 Spicy coated fried peanuts India Aflatoxin 0.038 mg/kg NUT 05/2014
12/05/2016 Mackerel in oil China Histamine 630 mg/kg SCM 05/2014
31/05/2016 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 550 mg/kg SCM 05/2014
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên

Việt Nam có 2/9 trường hợp vi phạm trong tháng 5/2016

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
3/05/2016 Red chilli Thailand Profenofos 0.13 mg/kg FSC 1.4.2
5/05/2016 Malt flour Korea, Republic of Lead 0.51 mg/kg FSC 1.4.1
5/05/2016 Cowpeas Fiji Acephate 0.34 mg/kg FSC 1.4.2
5/05/2016 Cowpeas Fiji Methamidophos 0.16 mg/kg FSC 1.4.2
10/05/2016 Red tilapia Vietnam Enrofloxacin 0.0074 mg/kg FSC 1.4.2
9/05/2016 Sparkling glucose drink United Kingdom Caffeine Caffeine not permitted in this food FSC 1.3.1
24/05/2016 Fresh sugar snap peas China Procymidone 0.041 mg/kg FSC 1.4.2
25/05/2016 Frozen black tiger prawns Vietnam Enrofloxacin 0.0055 mg/kg FSC 1.4.2
27/05/2016 Diced green capsicum China Profenofos 0.095 mg/kg FSC 1.4.2

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY