BÀI MỚI NHẤT

Hội chợ bán lẻ Melbourne

Hội chợ bán lẻ Melbourne (Melbourne Retail Festival) 2019 là một sự kiện thương mại về hàng thời trang cao cấp, bao gồm tất cả các lĩnh vực về thời trang, trang sức và giày dép. Đây là cơ...

Những điểm chính trong thương mại của Nam Úc trong năm 2016-17

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Nam Úc tăng 0,7%, đạt 14,9 tỷ AUD, trong đó tăng 0,8% về lượng và giảm 0,1% về giá ...

Thương mại hàng hoá của Queensland với các đối tác chính trong năm 2016-17

  Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu ròng Tổng Thương mại Nước Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Thị phần % Triệu AUD Triệu AUD Thị phần % Xếp hạng Thế giới 64.488   39.197   27.291 105.685     Trung Quốc 17.405 26,2 7.869 20,1 9.536 25.274 23,9 1 Nhật Bản 10.399 15,6 3.944 10,1 6.455 14.343 13,6 2 Hàn Quốc 7.964 12,0 3.058 7,8 4.906 11.022 10,4 3 Ấn Độ 9.250 13,9 758 1,9 8.492 10.009 9,5 4 Hoa Kỳ 1.617 2,4 5.347 13,6 -3.730 6.964 6,6 5 Thái Lan 571 0,9 2.811 7,2 -2.241 3.382 3,2 6 Đài Loan 2.608 3,9 628 1,6 1.980 3.236 3,1 7 Malaysia 757 1,1 2.324 5,9 -1.568 3.081 2,9 8 New Zealand 961 1,4 1.142 2,9 -181 2.104 2,0 9 Hà Lan 1.824 2,7 242 0,6 1.582 2.066 2,0 10 Đức 229 0,3 1.698 4,3 -1.469 1.927 1,8 11 Singapore 989 1,5 795 2,0 195 1.784 1,7 12 Anh 965 1,5 751 1,9 214 1.716 1,6 13 Indonesia 988 1,5 625 1,6 363 1.613 1,5 14 Việt Nam 997 1,5 561 1,4 436 1.559 1,5 15 Brazil 1.303 2,0 104 0,3 1.198 1.407 1,3 16 Pháp 739 1,1 533 1,4 206 1.273 1,2 17 Canada 769 1,2 388 1,0 380 1.157 1,1 18 Ý 195 0,3 580 1,5 -385 775 0,7 19 Papua New Guines 703 1,1 66 0,2 636 769 0,7 20

Cơ cấu thương mại của Queensland

Xuất khẩu hàng hoá Các mặt hàng xuất khẩu chính của Queensland trong năm 2016-17 bao gồm: Than tăng 76,1%, đạt 29,2 tỷ AUD Thịt bò giảm 12%, đạt 4,2 tỷ AUD Đồng giảm 11,1%, đạt 1,8 tỷ AUD Rau...

Các điểm chính trong thương mại của Queensland trong năm 2016-17

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu của Queensland tăng 30,4%, đạt 83,6 tỷ AUD, trong đó tăng 6,8% về lượng và tăng 22,1% về giá Kim...

Hội chợ Quốc tế nguồn hàng Úc (International Sourcing Expo)

Đây là một trong những hội chợ quốc tế thường niên có quy mô lớn nhất tại khu vực Châu Đại Dương. Tham gia hội chợ gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, nhập khẩu,...

Cơ cấu thương mại của bang Victoria trong năm 2016-2017

Xuất khẩu hàng hoá: Các mặt hàng xuất khẩu chính của Victoria trong năm 2016-17 bao gồm: Len và lông động vật tăng 11%, đạt 1,8 tỷ AUD Thịt (trừ thịt bò) tăng 8,7%, đạt 1,4 tỷ AUD Phương tiện...

Các điểm chính trong thương mại của bang Victoria trong năm 2016-17

Thương mại hàng hoá và dịch vụ, theo cán cân thương mại: Trong năm 2016-17, kim ngạch xuất khẩu tăng 7,8%, đạt 48,3 tỷ AUD, trong đó tăng 7,8% về lượng và giảm 0,1% về giá Kim ngạch nhập...

Các chỉ số kinh tế chính của Bang Victoria trong năm 2016-2017

Các chỉ số kinh tế chính:   2015-16 2016-17 Dân số: 6.179.249 6.290.674 Tăng trưởng thực tế tổng sản phẩm bang (GSP) (%): 3,5 3,3 Tăng trưởng thực tế GSP trên đầu người (%): 1,3 0,9 GSP (giá hiện hành) (triệu AUD): 386.140 406.525 Tỷ trọng trong GDP của Úc (%): 23,3 23,2 Thay đổi về nhu cầu...

Cơ cấu thương mại của Bang New South Wales trong năm 2016-2017

Xuất khẩu hàng hoá: Các mặt hàng xuất khẩu chính của bang NSW trong năm 2016-17 bao gồm: Than tăng 32,6%, đạt 15,2 tỷ AUD Quặng và tinh quặng đồng giảm 5,7%, đạt 2,1 tỷ AUD Nhôm tăng 20,6%, đạt...